Nowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące od 28 grudnia 2020 r. zostały przedłużone do 14 lutego 2021 r.

W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z zakażeniami wirusem  SARS-CoV-2 (Covid-19) oraz wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii, przekazujemy poniższe informacje.

Ograniczone zostaje funkcjonowanie hoteli. Dostępne pozostaną jedynie dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS.

Do 28 grudnia obowiązują zasady zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r.

Prowadzenie działalności hotelarskiej jest dopuszczalne dla gości:

  1. korzystających z tych usług w ramach podróży służbowej lub podróży wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi lub zawodowymi, lub związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej,
  2. będących zawodnikami korzystającymi z tych usług w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego,
  3. będących osobami wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  4. będących pacjentami i ich opiekunami, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika  z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej.

W ramach naszej działalności świadczymy również usługi związane z w/w pobytami. Jeżeli zarezerwowany przez Państwa pobyt związany jest z jedną z powyższych,  zgodnie z nowymi zasadami może się odbyć. W takim przypadku prosimy o przesłanie dokumentu wystawionego przez odpowiednie organy lub stosownego oświadczenia potwierdzającego wyjazd.

Poniżej udostępniamy przykładowy wzór oświadczenia, dotyczący podróży wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi lub zawodowymi, lub związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Pobierz oświadczenie w pdf